De laatste jaren wordt er binnen verschillende verenigingen steeds meer gedaan om pestgedrag te herkennen en/of te voorkomen. Omdat onze vereniging ook een duidelijk standpunt wilt innemen tegen pestgedrag, hebben wij een ‘pestprotocol’ opgesteld. Dit protocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding van de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken.

Download hier het pestprotocol van Vludoc '98