De contributie geldt per lid voor het team waarin hij/zij aanvangt met spelen/trainen.
De leeftijdsgrens wordt volgens de NeVoBo reglementen vastgesteld en geldt per 30 september.

Betaling van de contributie:
De inning van de contributie zal per incasso gebeuren, in 4 tot 7 termijnen, globaal per 24/09, 24/10, 24/11, 24/12, 24/01, 24/02, 24/03 en 24/04.
Het IBAN nummer van Vludoc '98 is NL05 RABO 0137 7773 10, ten name van Vludoc '98 te Nuth.

De kosten van spelerskaart en de huur van de wedstrijdkleding dienen bij aanvang van het seizoen betaald te worden.

De bondscontributies worden door Vludoc '98 afgedragen aan de NeVoBo.

Als u vragen heeft over de contributie, kunt u mailen naar: ton.v.knippenberg@kpnmail.nl
of vul het contactformulier in.


Contributies Seizoen 2019-2020