.Header-nav .Header-nav-item:nth-of-type(1) .Header-nav-folder .Header-nav-folder-item:nth-child(3) { border-bottom: solid #383838 2px; }

Inschrijving & Machtiging

Door het toesturen van onderstaande gegevens aan Vludoc ’98 wordt u lid van Vludoc '98 en geeft u toestemming aan Vludoc‘98 om (handmatige) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht (contributie) van Vludoc ‘98.

Deze toestemming vervalt door het lidmaatschap op te zeggen, eveneens via deze website!

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Vludoc is bezig met de voorbereiding ter implementatie van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is. Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de AVG privacyverklaring.


(zoals vermeld op de Bank / Giro rekening)
Indien anders dan Nederland
Geboortedatum van spelend (jeugd) lid. Notatie: dag - maand - jaar, bv 31/05/2007 of 31 mei 2007
Vul hier uw IBANnr. correct in (zie onderstaand voorbeeld). Maak eventueel gebruik van de IBAN checker onderaan deze pagina.
Peildatum voor de jeugdcategorie is 01 oktober.
In geval van competitie / toernooi spelende leden, wordt het lid ook lid van de Nevobo.
Spelerskaart / Uitschrijving NeVoBo
(vink aan wat van toepassing is)
...zoals vermeld op de spelerskaart
(pas)foto verstuurd? *
zie hieronder bij FOTO voor het opsturen van een (pas)foto
Huishoudelijk reglement *

Foto

Om uw inschrijving compleet te maken, hebben wij uw (pas)foto nodig.
Vul nogmaals uw naam en email in en voeg uw (pas)foto toe.


Gegevens Vludoc ‘98

BIC
RABONL2U

E-mailadres
ton.v.knippenberg@kpnmail.nl

IBAN
NL05 RABO 0137 7773 10

Incassant-ID
NL03 VLU 1405 9412 0000


IBAN checker

Gebruik hoofdletters!

Powered by IBAN.com


Huishoudelijk reglement