Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vludoc heeft daartoe een privacy-verklaring opgesteld:

  • Vludoc verwerkt de persoonsgegevens voor de eigen Ledenadministratie en in geval van competitie spelende leden, ook bij de Nevobo via Sportlink.
  • De persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
  • Vludoc zal geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven.
  • De betrokkene mag  op ieder moment een gegeven toestemming voor een verwerking intrekken.
  • De betrokkene kan een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens, en het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Externe websites: deze site bevat links naar anders websites. Vludoc is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Vludoc raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.
  • Wijzigingen in ons privacy beleid: het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.