WAT IS DE CLUB VAN 25?

Niet iedere vriend van onze vereniging kan even diep in de beurs grijpen, daarom hebben wij naast de Club van 100/50, de Club van 25. De ‘Club van 25’ is een groep vrienden van de club. Sportvrienden met een grote betrokkenheid bij volleybalvereniging Vlucoc '98, die graag op persoonlijke titel een extra financiële bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de vereniging. De Club van 25 heeft ondersteuning van Vludoc '98, zowel financieel, facilitair of anderszins, als doel.

HOE IS DE CLUB VAN 25 ONTSTAAN?

Vludoc '98 groeit en bloeit. Er is veel leven in de brouwerij en er zijn plannen om op alle fronten nog beter te presteren. Met de groei van de vereniging stijgen ook de kosten. Het bestuur wil alle leden, van jong tot oud(er), waar voor hun contributie blijven geven zonder dat de hoogte daarvan de pan uit mag rijzen. Dat laatste maakt het lastig om aan allerlei wensen te voldoen en mooie plannen uit te voeren. Het aan elkaar blijven knopen van de financiële eindjes is al lastig genoeg.

Om de wensen en plannen te kunnen realiseren, heeft de sponsorcommissie de Club van 25 opgericht. Een veel beproefd en daarom wellicht minder uniek idee. Maar het werkt zeker wanneer veel vrienden van Vludoc '98 bereid zijn om de club jaarlijks een financieel steuntje in de rug te geven.

DOEL VAN DE CLUB VAN 25

Het doel is personen aan de club verbinden die jaarlijks minimaal € 25,- doneren. Die leden willen we in seizoen 2015/2016 vinden. Daarmee krijgt Vludoc '98 een extra financiële ondersteuning bij investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Wensen van en voor de jeugd van Vludoc '98, waarvoor binnen het budget van de vereniging geen ruimte is, kunnen zo in vervulling gaan.

HOE WERKT HET?

Voor minimaal € 25,- euro per jaar bent u lid van de Club van 25 en bepaalt u mee op welke wijze de Club van 25 Vludoc '98 ondersteunt. Het streven is dat al het geld gaat naar zichtbare kwaliteitsverbetering. De Club van 25 maakt dus concrete projecten mogelijk. Jaarlijks organiseert het bestuur een bijeenkomst met alle Club van 25-leden om de koers te bepalen.

Wat krijgt u er voor terug? Uiteraard dankbaarheid vanuit de vereniging. Daarnaast krijgen alle namen van de Club van 25 leden een plekje in ons programmaboekje, welk elke thuiswedstrijd wordt uitgedeeld en vermelding op onze website  in onze "vrienden van de Club" gedeelte.

WIE ZIJN DE LEDEN?

Alle leden hebben op de een of andere manier binding met Vludoc '98. Omdat ze er zelf volleyballen, hebben gevolleybald of omdat hun kinderen of andere familieleden lid zijn. En omdat ze Vludoc '98 een warm hart toedragen. Iedereen is op persoonlijke titel lid van de Club van 25. Bedrijven die willen doneren wordt verzocht contact op te nemen met de sponsorcommissie.

WAT KAN DE CLUB VAN 25 VOOR DE LEDEN BETEKENEN?

Als lid van de Club van 25 ondersteun je niet alleen Vludoc '98, er zit ook een sociaal aspect aan vast. Leden komen in contact met gelijkgestemden die allemaal om de vereniging geven. Leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse bijeenkomst en worden uitgenodigd voor alle evenementen die door de sponsorcommissie worden georganiseerd. Er is bewust gekozen voor slechts een paar contactmomenten zodat het lidmaatschap laagdrempelig blijft.

MEER INFORMATIE

Voor informatie kunt u contact opnemen met Raymond Heijmeriks via sponsorcommissie@vludoc98.nl.

Of vul HIER direct het sponsorformulier in. Dit formulier wordt gestuurd naar: sponsorcommissie@vludoc98.nl